πλατεία ΕΠΟΝ, Παλατιανή

Έτσι θα ήταν αυτή η πλατεία
αν βρισκόταν στο κέντρο κ. Ζενέτο;

Προϋπολογισμός 2019

Η τοποθέτησή μας για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα

© Copyright - Ασυμβίβαστο Ίλιον